Jordbiologi

God jordbiologi er av avgjørende betydning for driften av alt landbruk.

Haugsten Gård er også med i et forsøksprosjekt som driftes fra fylkesmannen i Buskerud. Prosjektet er kallt "Levende matjord "og tar sikte på å få i gang en bedre jordbiologi for den enkelte gårdbruker. Fungerer livet i jorda blir avlingsnivå og avkastning best mulig.

Viktige elementer er kjemiske jordanalyser brukt i kombinasjon med mikroskopbilder, for å påvise mangler og feil i jordas næringskjeder. Deretter smittes jorda med lokale manglende organismer for å tilbakestille jorda til et bedre mangfold og dermed en bedre produksjonskapasitet.