Jordbiologi

God jordbiologi er av avgjørende betydning for driften av alt landbruk.

Haugsten Gård er også med i et forsøksprosjekt som driftes fra fylkesmannen i Buskerud. Prosjektet er kallt "Levende matjord "og tar sikte på å få i gang en bedre jordbiologi for den enkelte gårdbruker. Fungerer livet i jorda blir avlingsnivå og avkastning best mulig.

Viktige elementer er kjemiske jordanalyser brukt i kombinasjon med mikroskopbilder, for å påvise mangler og feil i jordas næringskjeder. Deretter smittes jorda med lokale manglende organismer for å tilbakestille jorda til et bedre mangfold og dermed en bedre produksjonskapasitet.

Innovasjon

Gården er med i flere forsøksprosjekter. Eksempelvis registreres det hvert år hvor sterk populasjonen er for rognebærmøll. Måleverdiene brukes i et nasjonalt program for å hjelpe fruktdyrkere til å tilpasse bruken av plantevern i ulike former.

Haugsten Gård er også tildelt midler fra Innovasjon Norge for å utvikle en maskin for fjerning av løv og kvist i åkeren. Dette er et viktig skritt i riktig retning for senke bruken av plantevernmidler i bær og fruktkultur.

Gården er også i gang med et prosjekt der sauetalgen fra egne dyr brukes til kosmetikk. Sauetalg har svært gode egenskaper for å smøre huden både hos folk og dyr. Sjølsprekker i huden både på føtter og hender lindres og heles ved riktig bruk av sauetalg. Produksjonsmetode utprøves fortløpende i kombinasjon med forskjellige eteriske oljer. Foreløpig er kombinasjon med lavendelolje under utprøving.