Om oss

Haugsten Gård eies og drives av Inger Hellenes Grimstad og Ivar Arne Grimstad.
Gården som er på 55 da kom i vårt eie i år 2000.
Eiendommen har siden blitt utviklet med husdyrhold og epleproduksjon.
Nødvendige bygninger er kommet til, og et langsiktig mål er at eiendommen skal tilføre norsk landbruk mellom 2 og 3 arbeidsplasser.

Nyskapningspris: I 2009 ble vi tildelt Norsk Småbrukarlags nyskapningspris.