Sauene

Antall dyr varierer i løpet av året. Ca 65 – 80 dyr om vinteren, og etter lamming ca 190 – 250 dyr om sommeren.


Sauen er et dyr som er spesialist på å spise gress, og den er svært flink til å rydde opp i kulturlandskapet.
Om sommeren er våre sauer spredt på 8 – 10 beiter.
I  Vansjø leier vi 4 øyer med tilsammen 4000 dekar skog og eng. I tillegg beiter de på ulike teiger av innmark/ utmark og gamle kulturbeiter lokalt.