Fruktåkeren

Består pr 2010 av 24 ulike sorter epler som vi tester ut i vårt klima. Vi har også et testfelt for plommer

 

Vi har mye å lære, men vi tror vi vil lykkes over tid, og i mens må vi være tålmodige. Vi må finne sortene som trives her. God frukt vil være god salgsvare for gården. Noen sorter er allerede i god produksjon. Eplene er også råstoff for videreforedling på gården. Vi har også 6 sorter plommer for utprøving.

eplesanking

engene