Engene

Gården har 55 dekar dyrkingsjord. 23 dekar benyttes til fruktplantasje. Resten av dyrkingsjorda på gården, ca 32 dekar, består av gressproduksjon for mat til hest og sau om vinteren.

Vi produserer også høy for salg , men i begrenset omfang. Resten av gresset blir lagret som ”traktoregg ” som dyra spiser opp i løpet av vinteren.