Gårdsdrift

Driften på gården er sammensatt av ulike produksjoner som tilsammen er planlagt å støtte en helhetlig drift i fremtiden. Det er viktig at alle ledd fungerer for å lykkes.

Kattene

Kattene Tommy , Tigeren og Sjakira er viktige for å holde ”utøy” vekk fra husa, i tillegg til at de er viktige for gårdsmiljøet. De dukker opp i mange settinger og vil ha en kos og klapp.

Sauene

Antall dyr varierer i løpet av året. Ca 65 – 80 dyr om vinteren, og etter lamming ca 190 – 250 dyr om sommeren.

Les mer: Sauene

Biene

Vi har for tiden ca 35 kuber, fordelt på vanlige produksjonsbier og en egen bigård med forsøksbier fra Norges Birøkterlag.

Les mer: Biene

Engene

Gården har 55 dekar dyrkingsjord. 23 dekar benyttes til fruktplantasje. Resten av dyrkingsjorda på gården, ca 32 dekar, består av gressproduksjon for mat til hest og sau om vinteren.

Vi produserer også høy for salg , men i begrenset omfang. Resten av gresset blir lagret som ”traktoregg ” som dyra spiser opp i løpet av vinteren.